INVISALIGN IN OFFICE COURSE V ORTODENTU

Invisalign In Office Course, Katja Arko Kampuš, Ortodent

Invisalign in office course je usposabljanje o sistemu prozornih opornic Invisalign, za stomatologe in ortodonte z različnim predznanjem. Gre za novost, ki jo letos uvajamo v Ortodentu. Usposabljanje vodi ortodontka Katja Arko Kampuš, ena  vodilnih mentoric v regiji za sistem Invisalign in od leta 2020 tudi  predavateljica sistema Invisalign v EMEA regiji (vzhodna in srednja Evropa).

Naziv Invisalign Diamond Apex smo prejeli decembra 2021, s čimer smo se uvrstili med Top Invisalign ortodonte na območju Evrope, ki se ponašajo s statusom Diamond Providerja. Uvrstitev med 1 % vseh evropskih ortodontov/stomatologov z nazivom Diamond je posebna čast in dolžnost, da  tudi v prihodnje nadaljujemo v enaki smeri. Podjetje Align je prepoznalo naše delo, trud in stalno željo po izpopolnjevanju in uvajanju novih veščin ter znanj v izvajanje zdravljenja Invisalign, da bi bilo slednje kar najbolj kakovostno. Veste, da so v celotni regiji EMEA podeljene samo štiri plakete Diamond Apex? Ponosni smo, da med prejemnike spadamo tudi mi, saj tako kot ostale nagrajene ordinacije tudi sami zagovarjamo načelo »above and beyond the standards«.

 

Ta naziv je za nas močna spodbuda, da še naprej prenašamo svoje znanje, izkušnje in veščine na mlade generacije stomatologov in ortodontov, ki se želijo ukvarjati s sistemom Invisalign ali pa slednjega že uporabljajo in bi radi poglobili svoje znanje. Prav zato od letos izvajamo INVISALIGN IN OFFICE COURSE – začetno in napredno usposabljanje.

Kako je zasnovan INVISALIGN IN OFFICE COURSE?

Praktični in teoretični del poteka v majhnih skupinah treh do petih stomatologov/ortodontov, da se lahko povsem posvetimo vsakemu udeležencu usposabljanja in njegovim primerom.

Usposabljanje traja 1-2 dni, izvaja pa se ob petkih ali sobotah, od 9.30 do 17.30, z odmorom za kosilo med 13. in 14. uro.

Če imate potrebo po večdnevnem individualnem izobraževanju, se prilagodimo. 

 Začetno usposabljanje Invisalign

Namenjeno je vsem stomatologom/ortodontom, ki želijo sistem Invisalign uvesti v svojo ambulanto in ponudbo storitev.

Usposabljanje je sestavljeno iz:

 • teoretičnega dela – kratko uvodno predavanje
 • praktičnega dela – delo s primeri, praktična izdelava clin-check načrta

Na usposabljanju se osredotočimo na:

 • Izbiro optimalnih pacientov za terapijo z Invisalign opornicami
 • Diagnostiko
 • Pripravo clin-checka
 • Skupno izdekavo nekaj clin-checkov udeležencev usposabljanja
 • Praktično delo na pacientih v ordinaciji
 • Kako ponuditi Invisalign v vaši ambulanti

Udeležencem usposabljanja podrobno pojasnimo in pokažemo, kako se: izvaja digitalno skeniranje ustne votline, namestijo gumbki (attachmenti) in prozorne opornice. Opozorimo na pomen rednih kontrol pacientov s prozornim aparatom. Pojasnimo, kdaj se odločimo za reffinement, kako ga izvedemo itd. Pojasnimo prednosti intraoralnega skeniranja in uporabo iTero aplikacij.

INVISALIGN IN OFFICE COURSE – začetno in napredno usposabljanje

V Ortodentu izvajamo:

 • začetno usposabljanje – 990€/dan
 • napredno usposabljanje – 990 €/dan

 

Napredno usposabljanje Invisalign

Namenjeno je vsem ortodontom/stomatologom, ki želijo poglobiti svoje znanje, izkušnje in veščine  zdravljenja z Invisalign opornicami.

Na usposabljanju se osredotočimo na:

 • Delo na zahtevnih clin-checkih udeležencev
 • Uporaba 3D modifikacij clin-checka
 • 3D-modifikacijo na pacientih udeležencev usposabljanja
 • Kratko predavanje, s katerim pojasnimo pravilno uporabo dodatnih tehnik pri zdravljenju s prozornimi opornicami (uporaba elastik, trimanje opornic, TAD’s)
 • Praktično delo na pacientih
 • Spremljevalno predavanje, s katerim udeležence naučimo, kako namestiti in odstraniti TAD, kako in kdaj se slednji uporablja pri sagitalnih, transverzalnih, vertikalnih težavah
 • Reffinement – spremljanje pacienta – kdaj se odločiti zanj in kako načrtovati zdravljenje po novem skeniranju
Katja Arko Kampuš, usposabljanje Invisalign in Office za stomatologe in ortodonte

Ob koncu usposabljanja poteka diskusija z udeleženci.

Zaželeno je, da si stomatologi/ortodonti, ki se udeležijo usposabljanja, vnaprej zabeležijo težave, s katerimi se soočajo pri delu ali jih ne znajo rešiti in izberejo paciente, na primeru katerih bomo skupaj izvajali zdravljenje Invisalign.

Učite se od strokovnjakov in sodelujte z najboljšimi v regiji na lastnih clin-checkih!

Rezervirajte svoje mesto in izberite IN OFFICE COURSE, ki je prilagojen vašim potrebam.

Učite se od strokovnjakov in sodelujte z najboljšimi v regiji na lastnih clin-checkih!

Rezervirajte svoje mesto in izberite IN OFFICE COURSE, ki je prilagojen vašim potrebam.